Vakcinácia mačiek

Domov » Vakcinácia mačiek

Kategória:

Publikované:


Mačiatka sa prvý krát vakcinujú proti infekčným chorobám vo veku 8-9 týždňov, druhá vakcinácia tou istou vakcínou sa vykonáva po uplynutí 3-4 týždňov od aplikácie prvej (11.-12. týždeň). Revakcinácia potom prebieha 1x za rok. V prípade, že sú mačiatka odchovávané výlučne na umelom mlieku, alebo v infekčnom prostredí je na zvážení veterinárneho lekára a majiteľa primovakcinácia infekčných chorôb v skoršom veku.

Na našom pracovisku používame kombinovanú vakcínu proti rhinotracheitíde mačiek, calicivírusu mačiek, panleukopénii mačiek a chlamýdiám (chlamydophila felis). Panleukopénia spôsobuje úporné hnačky so zvracaním, ostatné sú komplexom ochorení ktoré spôsobujú infekčnú nádchu mačiek.

Ďalšou možnosťou je vakcína, ktorá okrem už spomenutých ochorení pôsobí preventívne aj proti komplexu vírusovej leukémie mačiek ( FeLV ), ktorý u mačiek spôsobuje poruchu obranyschopnosti (zápaly), poruchy krvotvorby a nádorové bujnenie na rôznych miestach v organizme. Ide o nákazlivé ochorenie zvyčajne končiace smrťou. FeLV je možné vakcinovať aj samostane, je však vždy potrebné najskôr vykonať testy na FeLV antigény, pozitívne zvieratá sa nevakcinujú. Pre potreby vakcinácie sa používajú rýchle testy, ktoré výsledok ukážu do 10-tich minút.

Vo veku 14-15 týždňov mačiatka vakcinujeme proti besnote, revakcinácia prebieha každoročne, spolu s ostatnými infekčnými chorobami.

Vakcinujú sa vždy len zdravé a odčervené zvieratá, počas gravidity a laktácie sa zvieratá nevakcinujú.

V niektorých prípadoch sa po vakcinácii prechodne vyskytne mierna apatia alebo nechutenstvo, jedná sa však o normálnu reakciu ktorá v priebehu 1-2 dní vymizne, v prípade lokálnej reakcie je to mierny svrbiaci opuch v mieste vpichu, ktorý sa stratí do 1 – 2 týždňov.

Anafylaktické komplikácie u súčastných mačacích vakcín sa vyskytujú vo frekvencii 1 až 5 prípadov na 10.000 vakcinácií. Bežné postvakcinačné komplikácie zahŕňajú nechutensto, letargiu zvvýšenú telesnú teplotu a u ináč zdravých mačiek majú tendenciu odznieť v krátkom čase. U mačiek je dôležitý postvakcinačný monitoring, vzhľadom na zvýšené riziko postvakcinačného mačacieho sarkómu FISS (feline injection site sarcoma). Jeho princíp spočíva v pravidle 3-2-1 v skratke znamená opuch prítomný viac ako 3 mesiace po vakcinácii s priemerom viac ako 2 cm a mesačným nárastom viac ako 1mm. Tieto prípady vyžadujú zvýšenú pozornosť a konzultáciu s veterinárnym lekárom.