Preventívne prehliadky

Domov » Špecializácie » Preventívne prehliadky

Cieľom preventívneho vyšetrenia je diagnostika ochorení či už metabolických, onkologických ale aj ortopedických a rôznych iných v ich ranom štádiu, kedy sa ešte navonok neprejavujú, ale možnosti ich terapie sú oveľa väčšie ako v pokročilom štádiu, v ktorom si ich majiteľ dokáže všimnúť sám. Takýto prístup významne zvyšuje pacientovu šancu na kvalitný a dlhý život bez zbytočného stresu z ochorenia a jeho liečby, ale často prináša aj nemalú úsporu financií majiteľa.

PREVENTÍVNE VYŠETRENIA U STARŠÍCH PSOV A MAČIEK

Podiel starších pacientov vo veterinárnej praxi rastie, spolu s priemernou dĺžkou života domácich zvierat. S pravidelnými ročnými a neskôr polročnými preventívnymi vyšetreniami by sa malo začať u zdravých zvierat v „najlepších rokoch“. Cieľom je skoré rozpoznanie rizikových faktorov ochorení a následne rýchle zavedenie príslušných terapeutických krokov a manažment terapie. Dosiahneme dlhšiu dobrú kvalitu života a včas zahájená terapia je lacnejšia a úspešnejšia.

U psa hovoríme o geriatrickom pacientovi, keď dosiahne 75% predpokladaného veku pre dané plemeno( viac ako 9 rokov u malých plemien, viac ako 7 rokov u veľkých plemien psov). S preventívnym vyšetrením by sa malo začať dva roky pred prekročením tejto hranice.

Vek mačiek môžeme rozdeliť na: stredný vek 7-10 rokov, seniorov 11-14 rokov a geriatrické zvieratá – viac ako 15 rokov.

Vyšetrenie zahŕňa: podrobnú anamnézu, dôkladné klinické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie moču, krvi a séra. Hodnotia sa tieto parametre: močový status( infekcie močového traktu pri nedostatočnosti obličiek, hyperplázii prostaty, hypertyreóze a cukrovke), veľký krvný obraz, klinická biochémia: proteíny, albumín, globulíny, urea, kreatinín, ALT, ALP, Na, K, Ca, P, T4 u mačky. Navyše sa odporúčajú: fruktosamíny, pomer proteín/kreatinín v moči, u intaktných psov sa odporúča CPSE ako marker hyperplázie prostaty.

Pacienti by mali byť na lačno (u mačiek hladovka 8-10 hodín, nie dlhšie). Pred vyšetrením je potrebné si dohodnúť termín vopred.

Kontakt

✆ 0907 824 196
bennett.nemocnica@gmail.com


Navštívte nás

Lamačská cesta 53
811 05 Bratislava


Ordinačné hodiny

PO – NE 08:00 – 20:00
Pohotovosť:
PO – NE 20:00 – 08:00

© Bennett 2024 I Webstránka: Mad Design Oy