Veterinárna nemocnica Bennett
0907 824 196
Ordinačné hodiny: PO - NE 08:00 - 20:00
Pohotovosť PO - NE 20:00 - 08:00

Personál

MVDr. Richard Kapalko

ortopédia a traumatológia

ESVOT European Society for Veterinary Ortopaedics and Traumatology
AO-ASIF VET Association for Osteosynthesis/Association for the Study of Internal Fixation
VOS Veterinary Ortopaedic Societyp

1996 UVL v Košiciach /s vyznamenaním/
1996-1999 odborný asistent na Klinike chirurgie, ortopédie a röntgenologie UVL
1998 externship University of Florida, Dept. of Zoo and Wildlife Medicine /tútor chirurg Prof. Avery Bennett Dipl.ACVS/
1997-1998 hosťujúci chirurg v Záchrannom centre pre morské korytnačky Archelon--Sea Turtles Protection Society, Atény, Grécko
2000 Veterinárna nemocnica Bennett

Absolvoval špecializované ortopedické workshopy:
TTA- Tibial Tuberosity Advancement /Zurich/
Chirurgia medzistavcových platničiek - /Liverpool/
Endoprotézy bedrových kĺbov – Biomedtrix Universal Hip System - BFX/CFX /Mníchov/
AO-ASIF advanced /Viedeň, Glasgow, Davos/
PennHIP- University of Pennsylvania Hip Improvement Program /Mníchov/
Akútny pacient v chirurgii /Viedeň/
PGR- patelárne endoprotézy/Viedeň/
Artroskopia - advanced /Ghent, Mníchov/


MVDr. Anička Salajová

chirurgia/MIC

Absolvovala Univerzitu Veterinárneho lekárstva v Košiciach. Stážovala na špecializovaných klinikách v USA. Špecializuje sa na chirurgiu mäkkých tkanív a na minimálne invazívnu chirurgiu MIC.


MVDr. Daniela Pisančíková

interné a neurológia malých zvierat

Je absolventkou Veterinárnej a farmaceutickej Univerzity v Brne. Pracovala na špecializovanej referenčnej klinike Jaggy Praha pod vedením nestora českej veterinárnej neurológie MVDr. Petra Srenka DECVN.


 • Janka Bachratá
  interná medicína
 • Jakub Hriadeľ
  chirurgia
 • Miro Cibuľa
  interná medicína

MVDr. Ina Willantová

stomatológia, felínna medicína

EVDS European Veterinary Dental Society
ISFM International Society of Feline Medicine

Ina ukončila Veterinárnu a farmaceutickú Univerzitu v Brne. Pracovala na špecializovanej mačacej klinike CatVet u Dr. Kataríny Čentéšovej. Venuje sa stomatológii a felínnej medicíne. Je pravidelnou účastničkou špecializačných workshopov zo stomatológie a felínnej medicíny.


 • Petra Menclová
  vrchná sestra
 • Nina Kubicová
  veterinárna sestra
 • Miloš Kovaľ
  stážista
 • Jakub Máčalka
  stážista
 • Lenka Cintulová
  veterinárna sestra
 • Michaela Mifkovičová
  veterinárna sestra
 • Nika Poliaková
  veterinárna sestra

OBJEDNAJTE SA K NÁM

Nahrávam